Przeorsk

ПЕРЕОРСЬК(pol. Przeorsk) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 615 Ukraińców, 199 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 229].

HISTORIA
W 1938 r. w ramach akcji polonizacyjnej Wojska Polskiego zrujnowana został cerkiew prawosławna stojąca w centrum wsi.
W obydwu wydaniach, z 1993 i 2012 r., zbioru dokumentów pod red. E. Misiły „Akcja Wisła” Przeorsk nie figuruje. Jednak przynajmniej dwie nazwy miejscowości zostały podane w drugim wydaniu błędnie. Np. z nieistniejącego na terenie powiatu Michałowa miało zostać deportowanych 28 Ukraińców [Akcja „Wisła” 2012, 1026]. Tymczasem według jednego z byłych mieszkańców wsi w ramach akcji „Wisła” deportowanych zostało 7 rodzin ukraińskich, które zmuszone zostały do zamieszkania m.in. w okolicy Iławy [rozmowa telefoniczna z 19 września 2012 r.]. Według tego samego źródła większość Ukraińców została deportowana do Ukraińskiej SRR w 1945 r. Kilka rodzin przeniosło metryki z cerkwi do kościoła i stało się Polakami.

STAN DZIEDZICTWA UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2011 r.

CMENTARZ
Cmentarz przeorski znajduje się poza zabudową wsi, po prawej stronie drogi smołowanej prowadzącej na pola na wzniesieniu. Dokumentacja fotograficzna niepełna ze względu na trudny dostęp.

Niżej: wyniki monitoringu z końca marca 2013 r.