Powroźnik

ПОВОРОЗНИК (pol. Powroźnik) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 1290 mieszkańców:  1230 Ukraińców, 45 Polaków, 25 Żydów [Kubijowycz, 54].

HISTORIA

Wojsko Polskie 4 lipca 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Powroźnika 451 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1013].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2016 r.

CERKIEW

KRZYŻ

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA