Obarzym

ОБАРИМ (pol. Obarzym) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie brzozowskim. W 1939 r. liczyła 40 grekokatolików, pozostali mieszkańcy byli wyznania łacińskiego i Mojżeszowego [Szematyzm AAŁ 1936, 50].

HISTORIA

Po deportacji Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 lub przejściu obrządek łaciński akcja „Wisła” w 1947 roku już nie miała tu miejsca.

DOKUMENTY

KOMENTARZE

Brak danych o wsi u W. Kubijowycza w jego „Etnicznych grupach…”.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2021 roku.

CERKIEW

Świątynia Przemienia Pańskiego z 1828 r. [Szematyzm 1926, 48]

Fotografie z tablicy informacyjnej koło cerkwi. Zauważalna przebudowa kopuły z gotyckiej na bizantyjską w 1929 roku – świadectwo powrotu do historycznych, bizantyjskich korzeni greckiego katolicyzmu. W 1970 roku bizantyjska kopuła została zniszczona (stanowiska konserwatora zabytków nie było dotąd badane), a rok potem cerkiew upodobniona do kościoła na drodze powtórnego jej wyświęcenia (przy czym nie wiadomo, czy powtórne wyświęcenie usuwa ślady pierwszego, greckokatolickiego).

Wygląd współczesny, 2021 rok.