Horyszów Polski

ГОРИШІВ ЛЯЦЬКИЙ (Horyszów Polski) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie zamojskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 522 Ukraińców, 403 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 359].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW

Świątynia pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Pańskiego, po raz pierwszy wzmiankowana w 1470 r. W 1856 r. zbudowano nową lub przebudowano starą (spalona przez rzymskich katolików po I wojnie). W 1907 r. poświęcona została nowa świątynia – murowana.  Po I wojnie światowej przebudowana i przejęta przez parafię rzymskokatolicką [Słobodian 2005, 146]. Przejęcie miało charakter bezprawny i nacechowane zostało przemocą administracyjną wobec dotychczasowych wiernych.


Fotografie z 2009 r.