Horyszów Polski

ГОРИШІВ РУСЬКИЙ (Horyszów Ruski) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie zamojskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 522 Ukraińców, 403 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 359].

HISTORIA
Nazwa wsi została zmieniona w latach 90. z Horyszów Ruski na Horyszów.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW


Fotografie z 2009 r.