Berezka

БЕРЕЗКА (pol. Berezka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1080 mieszkańców: 1045 Ukraińców, 5 Polaków, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 41].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna z 2007 r.

CERKIEW

CMENTARZ
Dawny cmentarz greckokatolicki obok ruin cerkwi, po stronie przeciwnej od wejścia do świątyni.