Kreców

КРЕЦІВ (pol. Kreców) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 740 mieszkańców, w tym 650 Ukraińców, 40 Polaków, 30 Żydów i 20 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików [Kubijowycz, 18].

HISTORIA
W okresie 20-25 maja 1947 r. ramach deportacji o kryptonimie akcja „Wisła” żołnierze Wojska Polskiego przemocą wygnali z Krecowa 205 obywateli polskich narodowości ukraińskiej; wg statystyk przesiedleńczych we wsi nie pozostał nawet 1 mieszkaniec [Misiło 2013, 1049].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2013 r.

CERKWISKO
Cerkiew krecowska – pod wezwaniem Objawienia Pańskiego, z 1784 r. – po deportacjach Ukraińców stałą aż do 1980 r., kiedy włądze gminy Tyrawa Wołoska poleciły jej rozebranie w ramach akcji „estetyzacji terenu” [Kryciński, Pogórze…, 260-261].CMENTARZ
W 2009 r. teren cmentarza w Krecowie został oczyszczony z drzew i krzaków przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Mniejszości Karpackich.


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA