Krzeczowice

КРЕЧОВИЧІ (pol. Krzecziwoce) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie przeworskim. W 1939 r. liczyła 1500 mieszkańców, w tym 500 Ukraińców (w tym 490 polskojęzycznych), 990 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 112].

HISTORIA
[w opracowaniu]
KAPLICZKA
Kapliczka przy drodze z Krzeczowic do Kańczugi. Tuż obok niej w jedną z niedziel marca 1944 r. nieznana polska organizacja podziemna dokonała mordu na Illi Fedewiczu (ur. 1897), greckokatolickim parochu Krzeczowic w latach 1934-1944.