Krzeczowice

КРЕЧОВИЧІ (pol. Krzeczowice) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie przeworskim. W 1939 r. liczyła 1500 mieszkańców, w tym 500 Ukraińców (w tym 490 polskojęzycznych), 990 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 112].

HISTORIA
[w opracowaniu]

DOKUMENTY

Fragment raportu sytuacyjnego kierownika WUBP w Rzeszowie z 29 kwietnia 1945 roku o mordzie na ukraińskiej rodzinie Kamińskich w Krzeczowicach dokonanym przez nieznanych sprawców

Dnia 23 IV 1945 r. o godzinie 1. w nocy kilku osobników wpadło do domu Kamińskiego Józefa, rolnika zamieszkałego w Krzeczowicach powiat Przeworsk, narodowości ukraińśkiej, którego zastrzelili na miejscu   wraz z trzema synami, a to: Janem lat 36, Piotrem lat 34, i Michałem lat 28.

Źródło: Sprawozdania z pracy szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie za lata 1944–1945, opr. B. Huk, „NS” 2005, nr 34, s. 9.

KAPLICZKA
Kapliczka przy drodze z Krzeczowic do Kańczugi. Tuż obok niej w jedną z niedziel marca 1944 r. nieznana polska organizacja podziemna dokonała mordu na Illi Fedewiczu (ur. 1897), greckokatolickim parochu Krzeczowic w latach 1934-1944.