Małastów

МАЛАСТІВ (pol. ) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 500 mieszkańców: 490 Ukraińców, 5 Żydów, 5 Polaków [Kubijowycz, 25].

HISTORIA
Dnia 12 czerwca 1926 r. w Małastowie zamordowany został ks. proboszcz Omelan Menciński [Męciński]. Śledztwo, prowadzone przez policję w Jaśle, ustaliło, że z szuflad i szaf zabrano m.in. pieniądze, portfele. Po ujęciu 2 sprawców przed sądem w Jaśle skazani zostali w czasie rozprawy 1–3 grudnia 1926 r. na karę śmierci przez powieszenie. Ks. Menciński spoczął na cmentarzu przy cerkwi, zob. niżej: Cmentarz dawny.

Wojsko Polskie wygnało z Małastowa 8 czerwca 1947 r. 306 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Akcja Wisła 2013, 1031].
KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 21 lipca 2016 r.

CERKIEW
Świątynia pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana, z 1805 r., odnowiona w 1908 r. [Szematyzm 1936, 23].

KAPLICZKA

FIGURA

CZYTELNIA
Budynek spółdzielni „Nadija” (pol. „Nadzieja”), gdzie mieściła się zapewne także czytelnia „Czytelnia parafialna”; w 1936 r. nieczynna [Szematyzm 1936, 24].

KRZYŻE

CMENTARZ przy cerkwi

CMENTARZ stary

CMENTARZ nowy

Stary mostek
Mostek na rzece Sękówka od strony Ropicy Ruskiej.

Miejsce śmierci partyzanta UPA
Prawdopodobnie w tym miejscu, które znajduje się u podnóża góry Brusy, na początku dawnego Małastowa w 1946 r. spłonął w domu i nie poddał się ukraiński partyzant. Prowadzi do niego opisany wyżej mostek na Sękówce.


BIBLIOGRAFIA