Wawrzka

ВАФКА (pol. Wawrzka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 380 mieszkańców: 370 Ukraińców, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 54].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 179 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 33 Polaków i 2 Ukraińców lub osoby etnicznie mieszane [Akcja „Wisła” 2013, 1013].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2012 roku.

CERKIEW

Świątynia zaplanowana i wznoszona jako cerkiew prawosławna. Budowa zakończona po wojnie, konsekracja dokonana została w 1950 roku jako kościół rzymskokatolicki, ponieważ zapoczątkowana w 1935 roku budowa przeciągnęła się z powodu wojny, po której nastąpiło opróżnienie wsi z prawosławnych wiernych [Kryciński 2003, 114].

KRZYŻE

Krzyż współczesny, po lewej stronie drogi do Ropy; być może na miejscu dawnego krzyża.

BIBLIOGRAFIA