Jurowce

ЮРІВЦІ (pol. Jurowce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 360 mieszkańców, w tym 250 Ukraińców, 100 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 74].

HISTORIA
Polacy stanowili w Jurowcach element napływowy o charakterze nierolniczym. Geograf i statystyk ukraiński Wołodymyr Kubijowicz podaje: w 1880 było ich w Jurowcach 90, w 1900 – 213 [Kubijowycz, 122].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 1 września 2014 r.

CERKIEWDZWONNICA


KRZYŻ i KAPLICZKA
Krzyż stoi nad potokiem, po lewej stronie drogi za mostem na wjeździe do Jurowiec od strony Sanoka. Natomiast kapliczka to być może nieumiejętna próba pozostawienia śladu po dawnej kapliczce greckokatolickiej lub nawiązania do tradycji. Jedynym elementem wschodnim jest niezbyt udana kopuła.


Stary CMENTARZ
Cmentarz przy cerkwi, zachowały się 2 krzyże nagrobkowe.


CMENTARZ


Inne obiekty
W Jurowcach bardzo przejrzyście zachowało się dawne centrum kulturowe. Dominuje cerkiew i dwór, obok cerkwi budynek plebanii greckokatolickiej (foto 423, 436) oraz szkoły (foto 434, 435).


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA