Bukowiec

БУКІВЕЦЬ (pol. Bukowiec ) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 780 mieszkańców: 630 Ukraińców, 20 Polaków, 95 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 35 Żydów [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 576 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1038].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza na Ukraińcach w Bukowcu

            […] 18 maja 1946 r. WOP z Wołkowyi w ilości 50 żołnierzy po raz drugi przeprowadzał akcje wysiedleńczą wsi Bukowiec. Ludzie, którzy nie wyjechali, chowali się w lesie. WP, widząc, że ludzi nie ma, spaliło 40 domów od strony lasu. W czasie akcji zabili 5 mężczyzn: Iwana Bryndzę i Osypa Bryndzę za to, że koło ich domów znaleźli amunicję, Mychajła Janka i Mychajła Stankę za to, że nie mieli dokumentów, zarzucając im, że są banderowcami i Dmytra Romana za to, że uciekał. Przed rozstrzałem mocno zbili ich kolbami karabinów. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.5 – 1.6.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 96. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA