Sietesza

СІТЕША, Сутеш (pol. Sietesz) – dawna wieś ruska w ziemi sanockiej województwa ruskiego; po II wojnie światowej w powiecie przeworskim.

HISTORIA

Ruskie początki wsi nieznane, brak bezpośrednich informacji w dokumentach sprzed podboju Księstwa Halicko-Włodzimierskiego przez Królestwo Polskie. Brak wzmianek o wsi w schematyzmach greckokatolickiej diecezji przemyskiej.

CYTATY

„[…] Tatarzy spalili w Sieteszy cerkiew. Tradycja wskazuje nawet na miejsce, gdzie kiedyś stała. Właśnie na tym miejscu, gdzie wznosi się dzisiejszy murowany, nowy kościół parafialny, naturalnie rzymskokatolicki. […] Czyli Sietesza pierwotnie była wsią ruską. Najprawdopodobniej osadniczą, powstałą z związku z zajmowaniem terenów piastowskich począwszy od Sanu i od XI wieku sukcesywnie, aby w połowie XIII wieku stanąć nad Wisłokiem. Czy nie zastali tu [Rusini] pierwotnie wsi polskiej? To już inny temat. Jest faktem, że po zajęciu tych terenów przez Króla Kazimierza Wielkiego w roku 1340 i ich kolonizacji przez Władysława Opolczyka pewna ilość zachodnich osadników ulokowała się na południe od ruskiej wsi, tworząc tzw. górę. I na górze zbudowano kościół rzymskokatolicki. Kiedy Tatarzy spalili cerkiew, a najprawdopodobniej również i kościół, nową świątynie rzymskokatolicką zbudowano już na miejscu cerkwi […][Kotula 1982, 12].

BIBLIOGRAFIA

Franciszek Kotula, Chłopi bronili się sami. Reportaż historyczny, Rzeszów 1982.