Czyrna

ЧИРНА (pol. Czyrna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 620 mieszkańców: 610 Ukraińców i 10 Żydów [Kubijowycz, 54].


HISTORIA

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2015 r.

CERKIEW
Pod wezwaniem św. Męczennicy Paraskewy [Szematyzm 1936, 43].
KRZYŻE


UPAMIĘTNIENIE


ZABUDOWA


CMENTARZ
Cmentarz nad cerkwią, nowy.

Cmentarz nad cerkwią, dawny, po lewej stronie starej drogi polnej.