Kramarzówka

КРАМАРІВКА (pol. Kramarzówka) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 2030 mieszkańców:  605 Ukraińców, 1400 Polaków, 25 Żydów [Kubijowycz 1983, 100].

HISTORIA

W 1908 roku w szkole wiejskiej nauczanie prowadzono tylko w języku polskim, chociaż uczęszczało do niej 50 dzieci z ukraińskojęzycznych rodzin greckokatolickich [Szematyzm 1908, 315].

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 80 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 873 osób uznanych za Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 10].

PARAFIA

W 1908 roku parafia greckokatolicka liczyła 860 wiernych, parochem był ksiądz Mychajło Demcio ur. w 1873, wyświęcony w 1898 roku, żonaty, patronką Klementyna hrabina Szembek. Posiadała 18 morgów pola ornego, 5 morgów pastwisk. W kasie cerkiewnej znajdowało się 500 koron, wierni nie posiadali czytelni ani spółdzielni [Szematyzm 1908, 315].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2021 roku.

CERKIEW

Świątynia p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, zbudowana w 1790 roku [Szematyzm 1908, 315].

DZWONNICA

CMENTARZ