Ropica Ruska

РОПИЦЯ РУСЬКА (pol. Ropica Ruska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 800 mieszkańców, w tym 710 Ukraińców, 80 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 25].

Według danych niemieckich z 1942 r. we wsi zamieszkiwało 800 osób:  698 Ukraińców, 102 Polaków (w 145 rodzinach) [AIPN GK 113/40, k. 29].

HISTORIA
W dniu 10 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie wygnało z Ropicy Ruskiej 195 Ukraińców, a we wsi pozostało 172 Polaków i 30 Ukraińców lub osób z rodzin mieszanych [Misiło 2013, 1031].

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2016 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Michała, z 1819 r. [Szematyzm 1936, 23].

FIGURY i KRZYŻE przydrożne
Obiekty w kolejności od początku wsi w kierunku Gorlic.

CMENTARZ I


CMENTARZ II
]