Świątkowa Wielka

СВЯТКОВА ВЕЛИКА (pol. Świątkowa Wielka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jasielskim. W 1939 r. liczyła 830 mieszkańców, z czego 820 było Ukraińćami, 5 Polakami, 5 zydami [Kubijowycz, 30].

HISTORIA
Dnia 27 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało ze Świątkowej Wielkiej 21 mieszkańców narodowości ukraińskiej. We wsi pozostało 9 Polaków i 6 Ukraińców [Akcja „Wisła”, 1037].

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2012 r.

CERKIEW
Świątynia pod wezwaniem Michała Archanioła, zbudowana w 1757 r., fundacji właściciela wsi Piotra Paszkiewicza [Saładiak, 83].KAPLICZKI

FIGURY

KRZYŻE przydrożne

CMENTARZ przycerkiewny

CMENTARZ parafialny

Dawna ZABUDOWA


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsiŚWIĄTKOWA WIELKAna Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села СВЯТКОВА ВЕЛИКА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.