Polany/Поляни

ПОЛЯНИ (pol. Polany) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 470 mieszkańców, w tym 465 Ukraińców, 5 Żydów i 5 Polaków [Kubijowycz, 54].

HISTORIA

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW

Pod wezwaniem św. Michała, z 1820 r.

[Szematyzm 1936, 34].

KAPLICZKA

KRZYŻE

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA