Stefkowa

СТЕФКОВА (pol. Stefkowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1450 mieszkańców:  1250 Ukraińców, 30 Polaków, 130 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów [Kubijowycz, 44].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 635 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1040].

DOKUMENTY

Wyciąg z informacji nieznanego członka administracji OUN w V rejonie nadrejonu „Chłodny Jar” w I Okręgu Kraju Zakerzońskiego o mordzie na Ukraińcu Iwanie Fedeckim ze Stefkowej dokonanym przez członków MO w Olszanicy

Kolego przywódco!

Podaję, ile ludzi zamordowała polska banda bolszewicka w latach 1944–1946

[…] Dnia 25 XII 1944 roku MO z Olszanicy zastrzeliło Fedyckiego Iwana ze Stefkowej, mężczyznę liczącego 26 lat. […]

[podpis nieczytelny]

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Druże prowidnyk!, k. 208.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA