Krajna*

КРАЙНА (pol. Krajna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 330 mieszkańców: 305 Ukraińców, 20 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 15 Żydów [Kubijowycz, 18].

HISTORIA

Po deportacji większości mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 49 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1046].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKWISKO

Miejsce po cerkwi Zwiastowania NMP z 1883 roku [Szematyzm 1905, 85]..

CMENTARZ

Fotografie cmentarza i pozostałości życia człowieka w Krajnej przekazał Jarosław Synycia, który odnalazł miejsce po wsi w czerwcu 2019 roku. Więcej informacji:

http://synytsia.com/2019/06/28/hresty-predkiv-nashyh-rozpovid-pro/

POZOSTAŁOŚCI

Narzędzia gospodarskie i przedmioty użytku domowego znaleziono, jak pisał Andrij Synycia w 2019 roku, kilkadziesiąt metrów od cmentarza.

BIBLIOGRAFIA