Łabowa

ЛАБОВА (pol. Łabowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 1260 mieszkańców: 820 Ukraińców, 190 Polaków, 250 Żydów [Kubijowycz, 54].

HISTORIA
21 września 1944 r. nieznany oddział odwołujący się do interesów polskich spalił w Łabowej plebanię greckokatolicką [Hawryluk J. 2018].

Wojsko Polskie w maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Łabowej 181 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW
Nad freskami w cerkwi pracowali m.in.: w latach 1902-1903 Antoni i Zygmunt Bogdańscy z Jaślisk; w 1944 r. Wasyl Kryczewski (1872-1952, Mikołaj Butowicz (1895-1961), Sergiusz Łytwynenko (1899-1964, Leonidas Perfecki (1901-1977) [Hawryluk J. 2018].

KAPLICZKI

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA
Hawryluk Jurij, Łabowa – seło z ukrajinśkoju akademijeju mystectw, „Nasze Słowo” 2018, nr 26, s. 8.