Podemszczyzna

ПОДЕМЩИНА (pol. Podemszczyzna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. liczyła 1000 mieszkańców: 760 Ukraińców, 40 Polaków, 130 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 70 Żydów [Kubijowicz, 46].

HISTORIA

Prawdopodobnie wszyscy mieszkańcy-Ukraińców uciekli przed mordami do Ukraińskiej SRR w 1945 roku. W 1947 roku deportacja o kryptonimie „Wisła” nie miała we wsi miejsca, gdyż prawdopodobnie nikt już w niej nie mieszkał : brak danych o wsi w zbiorze dokumentów Akcja „Wisła” z 2013 roku.

DOKUMENTY

Fragment wspomnień Iwana Andrijowycza Załuśkiego ur. w 1917 roku w Tymcach o mordzie na 33 Ukraińcach z Podemszczyzny dokonanym przez członków Milicjo Obywatelskiej

Jesienią 1944 roku po przyjściu Sowietów na nasze ziemie Polacy wrócili zza Sanu. Armia radziecka poszła na Zachód, a u nas zaczęła powstawać władza polska, polskie posterunki milicji w niedalekich wsiach Basznia Dolna, Puhacze. Milicjanci dokonywali aresztów Ukraińców, znęcali się nad nimi […]. W jedną z niedziel wrześniu po obiedzie Polacy otoczyli Podemszczyznę, zapalili cerkiew drewnianą (ludziom udało się uratować tylko część). Chodzili wsią i wyłapywali Ukraińców, mężczyzn. Udało się im złapać 33 osoby. Pod wieczór wszystkich powieźli przez przysiółek Puhacze do Horyńca. Wysadzili ich przed lasem i wszystkich rozstrzelali. Stało się to niedaleko od wsi Puhacze, Krzywe, Tymce.

Źródło:  Załuśkyj I. A., Peresełennia do URSR z parafii Basznia Dolisznia, w: Nasz kraj Lubacziwszczyna, nr 2, Lwiw 2001, s. 71.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2008 roku.

CERKIEW

KRZYŻE przydrożne
Galeria przedstawia 4 sfotografowane dotychczas krzyże z Podemszczyzny. Jednego brakuje, z terenu między wsią a Puchaczami. Trzy pierwsze, a więc foto 1-4, 5-11 i 11-16, stoją po lewej stronie drogi prowadzącej przez wieś do Brusna Nowego. Ostatni obiekt, nr 17-22, stoi po prawej stronie drogi z Baszni do Horyńca, przed dawnym PGR-em.

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA

KOMENTARZE