Metelin*

МЕТЕЛИН (pol. Metelin) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 182 Ukraińców, 8 Polaków; na kolonii Metelin 256 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 365].

WSPOMNIENIA

Fragment wspomnień Tekli Liborskiej o mordach na Ukraińcach w  dokonanych przez żołnierzy Wojska Polskiego

[Żołnierze polscy] po tej rozprawie [w Czerniczynie] zabrali 84 mężczyzn spod szkoły i czwórkami poprowadzili do Hrubieszowa. W Hrubieszowie zabili jeszcze czterech młodych mężczyzn z Metelina, bo i metelińców zegnali pod szkołę w Czerniczynie […]. […]

Źródło: Spohad Tekli Liborśkoji (diwocze prizwyszcze Dziad) narodżenoji 1920 roku w Czernyczyni, w: 1947 Propamiatna Knyha, pod red. B. Huka, Warszawa 1997, s. 541.

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 10].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [galerie w uzupełnieniu].

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA