Hrebenne

ГРЕБЕННЕ (pol. Hrebenne) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. w Hrebennem mieszkało 1630 osób, w tym 1420 Ukraińców, 190 Polaków (w tym 160 rzymskich katolików posługujących się na co dzień językiem ukraińskim), 10 Żydów i 10 Niemców [Kubijowicz, 64].

HISTORIA
[w opracowaniu]

CERKIEW
Drewniana cerkiew pod wezwaniem Mikołaja Cudotwórcy z 1697 r.


Wnętrze cerkwi

DZWONNICA

CMENTARZ przycerkiewny
Fotografie 11-20 przedstawiają następstwa wydarzenia prawdopodobnie z 9 lipca 2011 r. Na cmentarzu pod wpływem ulewnych deszczy i ciężaru kamiennego cokołu krzyża miało miejsce zawalenie się sklepienia dawnego grobowca. Fotografie nr 11, 12, 14 wykonał 10 lipca Andrzej Bozyk, 15, 18 – Lech Żołądek w dniu 11 lipca, a 19-20 w dniu 30 lipca Mariusz Koper.

UPAMIĘTNIENIE OFIAR

KRZYŻ pańszczyźniany

CMENTARZ parafialny

CMENTARZ choleryczny