Habkowce*

ГАБКІВЦІ (pol. Habkowce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 190 mieszkańców-Ukraińców [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 druga deportacja, o kryptonimie „Wisła” w 1947 r., nie miała już we wsi miejsca.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Habkowcach

[…] 10 lutego 1946 r. WP zabiło w Habkowcach powiat Lesko kuszczowego, kolegę „Bohdana”. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3. 1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 65. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania terenowego referenta SB OUN nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na  Ukraińcu w Habkowcach

2 IV[1946 r.] Wojsko Polskie z Sanoka napadło na wieś Habkowce w celu jego wysiedlenia. We wsi nie zastali nikogo oprócz kalek i starców. Spalili 1 dom, a 70-letniego mężczyznę wrzucili do ognia. Zrabowali 6 koni i 1 krowę.

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 26, Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r., k. 96.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA