Habkowce*

ГАБКІВЦІ (pol. Habkowce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 190 mieszkańców-Ukraińców [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 druga deportacja, o kryptonimie „Wisła” w 1947 r., nie miała już we wsi miejsca.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Habkowcach

[…] 10 lutego 1946 r. WP zabiło w Habkowcach powiat Lesko kuszczowego, kolegę „Bohdana”. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3. 1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 65. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania terenowego referenta SB OUN nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na  Ukraińcu w Habkowcach

2 IV[1946 r.] Wojsko Polskie z Sanoka napadło na wieś Habkowce w celu jego wysiedlenia. We wsi nie zastali nikogo oprócz kalek i starców. Spalili 1 dom, a 70-letniego mężczyznę wrzucili do ognia. Zrabowali 6 koni i 1 krowę.

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 26, Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r., k. 96.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA