Łopienka*

 ЛОПЯНКА (pol. Łopienka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 420 mieszkańców: 405 Ukraińców, 5 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 deportacja o kryptonimie „Wisła” w 1947 r. nie miała tu już miejsca.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego a Ukraince w Łopience

            […] 9 lutego 1946 r. około 80 żołnierzy wieczorem przeszło przez Radziejową, Tyskową, Łopienkę, Dołżycę i Cisnę w powiecie Sanok. W […] Łopience zastrzelili 14-letnią dziewczynę […].  

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3. 1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 65. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA