Łopienka*

 ЛОПЯНКА (pol. Łopienka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 420 mieszkańców: 405 Ukraińców, 5 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 deportacja o kryptonimie „Wisła” w 1947 r. nie miała tu już miejsca.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego a Ukraince w Łopience

            […] 9 lutego 1946 r. około 80 żołnierzy wieczorem przeszło przez Radziejową, Tyskową, Łopienkę, Dołżycę i Cisnę w powiecie Sanok. W […] Łopience zastrzelili 14-letnią dziewczynę […].  

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3. 1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 65. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA