Dźwiniacz Dolny

ДЗВИНЯЧ ДОЛІШНІЙ (pol. Dźwiniacz Dolny) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 870 mieszkańców: 790 Ukraińców, 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 50 Żydów [Kubijowycz 1983, 42].

HISTORIA

Brak opublikowanych danych o deportacjach ludności ukraińskiej w latach 1944-1947.

DOKUMENTY

Fragment opracowania statystycznego OUN NN „Hałki” dotyczący mordu PUBP w Lesku na Ukraińcu Mychajle Czyżyku z przysiółka Wola Romanowa w Dźwiniaczu Dolnym

58. Nazwa wsi: Wola Romanowa;

Nazwisko i imię: Czyżyk Mychajło,

Wiek: 25 [lat],

Data aresztowania: XI 1944 r., […]

Przez kogo zaaresztowany: UBP,

Uwagi: zamordowany. […]

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 33, 2 IV 1946 r., k. 208.

KOMENTARZE