Lutcza

ЛЮТЧА (Lutcza) – wieś polska w powiecie krośnieńskim. Ludność ukraińską we wsi wymienia schematyzm greckokatolickiej diecezji przemyskiej z 1909 r. jako parafian sąsiedniej Krasnej [s. 184], podobnie schematyzm z 1936 r. [s. 82], ale też bez wskazania ilości wiernych zamieszkujących samą Lutczę.

HISTORIA
W okresie międzywojennym nauczycielem w Lutczy był ruski poeta Iwan Rusneko.

KAPLICZKA przydrożna
Kapliczka ta – ze względu na półksiężyc i kopułę u podstawy krzyża – być może jest pozostałością po ukraińskich mieszkańcach Lutczy. Stoi w obrębie wsi, po prawej stronie drogi do Krasnej. Fotografie z czerwca 2016 r.KOMENTARZE