Nieznajowa

НЕЗНАЄВА (pol. Nieznajowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 390 mieszkańców – wszyscy narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 25].

HISTORIA

WIEK XX
Dnia 29 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Nieznajowej 3 obywateli polskich narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 4 mieszkańców deklarujących narodowość polską [Akcja „Wisła” 2012, 1031].
[cd. w opracowaniu]

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

KAPLICZKI


FIGURY

KRZYŻE

CMENTARZ
Zdjęcia nr 02 (za drzewem, w głębi), 07, 32 i 54 przedstawiają zarazem miejsce po cerkwi świętych Kosmy i Damiana, drewnianej, zbudowanej w 1780 r. Zniszczona w następstwie deportacji wiernych w latach 1945-1947; w latach 70. XX w. ślad po świątyni rozbieranej na materiał ostatecznie zniknął.


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi NIEZNAJOWA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” wspieranego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села НЕЗНАЄВА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини” за сприяння Обєднанням лемків Канади.