Malhowice

MALHOWICE (ukr. Мальговичі) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. Według Wołodymyra Kubijowicza w 1939 r. jej mieszkańcami było 230 Ukraińców, 160 Polaków (w tym 40 powojennych kolonistów), razem 390 osób.

HISTORIA
Wieś istniała w okresie ruskiego Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. Jej nazwa może pochodzić od imienia ruskiego (ukraińskiego) „Mał”. Prawdopodobnie cała ludność ukraińska deportowana została w 1945 r. do ZSRR [u Misiły w dokumentach akcji „Wisła” nie figuruje]. [cd. w opracowaniu]

FOTOGRAFIE DAWNE
KRZYŻE

Fotografie pochodzą z 1998 r. Krzyży z dawnych mogił ziemnych w 2011 r., kiedy wykonywano fotografie do galerii zdjęć współczesnych, nie znalazłem.


FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
Fotografie wykonane zostały 5 kwietnia 2011 r.

CERKIEW
Pod wezwaniem Objawienia Pańskiego. Zbudowana w 1927 r. na miejsce cerkwi drewnianej z 1873 r., zniszczonej prawdopodobnie w czasie pierwszej wojny światowej. Rozebrana przez kolonistów polskich po 1947 r. Fotografie przedstawiają miejsce, gdzie kiedyś stałą cerkiew, zabudowane w latach 90. przez kościół.

CMENTARZ część dawna
W głębi cmentarza znajdują się nagrobki Petra Hołubca i Pantelejmona Czury, członków Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, którzy broniąc niepodległości Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej polegli w walce z oddziałami polskimi pod Niżankowicami 4 listopada 1918 r.

Cmentarz część nowa
Nowa część cmentarza znajduje się po lewej stronie od zajętego przez kościół miejsca po cerkwi.