Olchowce*

ВІЛЬХІВЦІ (pol. Olchowce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 1630 mieszkańców: 920 Ukraińców, 690 Polaków [Kubijowycz, 76].

HISTORIA
Wojsko Polskie w maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW

KAPLICZKA

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA