Olchowce*

ВІЛЬХІВЦІ (pol. Olchowce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 1630 mieszkańców: 920 Ukraińców, 690 Polaków [Kubijowycz, 76].

HISTORIA
Wojsko Polskie w maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta „T” z okręgu przemyskiego OUN o mordzie żołnierzy WP na Ukraińcu w Olchowcach

            […] 23 grudnia 1945 r. pijany sierżant WP zastrzelił jednego gospodarza Ukraińca pod zarzutem, że jest banderowcem. […]

Źródło: Wisti z terenu [za grudzień 1945 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 446. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW

KAPLICZKA

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA