Wańkowa

ВАНЬКОВА (pol. Wańkowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1050 mieszkańców, spośród nich 810 było Ukraińcami, 190 Polakami, 20 ukraińskojęzycznymi rzymskimi katolikami, 30 Żydami [Kubijowycz, 44].

HISTORIA
Wańkowa lokowana została w 1489 r.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w sierpniu 2011. dzięki pomocy Iwana Korbabycza

CERKIEW
Drewniana cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewii mogła istnieć pod koniec XV w. Parafia prawosławna metropolii kijowsko-halickiej utworzona została w 1587 r. Ukazana na zdjęciu pochodzącym prawdopodobnie z okresu po 1947 r. cerkiew zbudowana została w 1792 r. [Kryciński, 109]. Rozebrana w 1963 r. [www.bieszczady.pl, Wańkowa] przez władze za zgoda i przy współudziale członków miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Z inicjatywy miejscowego proboszcza w innym miejscu, położonym wyżej i po drugiej stronie drogi, z cerkwi greckokatolickiej z Ropienki wzniesiono kościół łaciński. Źródło fotografii: Stanisław Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, wyd. III, Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2005, s. 110; źródło rysunku: Ołeh Iwanusiw, Cerkwa w rujini, St. Katharines 1987, s. 323.


CERKWISKO
Cerkiew św. Paraskewii stała nad potokiem, oddzielona droga od nowego cmentarza. W latach 50. XX w. po przebudowie stała się magazynem. Rozebrana w 1963 r.; wcześniej, w 1961 r., rozebrana została drewniana dzwonnica szkieletowa z XVIII w. stojąca obok świątyni. Do początku lat 90. XX w. władze i społeczność Wańkowej wykorzystywały miejsce po cerkwi jako plac zabaw [Kryciński, 109-110].

CMENTARZ przycerkiewny

Nowy CMENTARZ parafialny

PLEBANIA greckokatolicka