Tokarnia*

ТОКАРНЯ (pol. Tokarnia) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 700 mieszkańców: 650 Ukraińców, 35 Polaków, 15 Żydów [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 76 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach w Tokarni

            […]  7 kwietnia 1946 r. dwa bataliony WP przeprowadzały obławę na las w okolicy wsi Wola Piotrowa i Tokarnia. WP z lasu wpadło do Tokarni powiat Sanok, gdzie nadal znajdowało się [słowo nieczytelne] rodzin ukraińskich. Zastrzelili we wsi dwóch mężczyzn w wieku 17 i 35 lat, a trzeciego, 74-letniego starca, zamordowali uderzeniem kolby w głowę, a potem 7 uderzeniami bagnetu w piersi. We wsi rabowali, co popadło i rozkazali do dwóch dni wieś opuścić. Zaaresztowali jednego chłopa i poprowadzili przez Bukowsko, mówiąc, że złapali banderowca. Wtedy na ujętego niewinnego Ukraińca rzuciła się polska banda z Bukowska i kamieniami zabiła niewinną ofiarę. Potem polska ludność w trybie alarmowym zaczęła wynosić się z Bukowska, bojąc się odpłaty. […] 

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 78. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA