Tokarnia*

ТОКАРНЯ (pol. Tokarnia) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 700 mieszkańców: 650 Ukraińców, 35 Polaków, 15 Żydów [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 76 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach w Tokarni

            […]  7 kwietnia 1946 r. dwa bataliony WP przeprowadzały obławę na las w okolicy wsi Wola Piotrowa i Tokarnia. WP z lasu wpadło do Tokarni powiat Sanok, gdzie nadal znajdowało się [słowo nieczytelne] rodzin ukraińskich. Zastrzelili we wsi dwóch mężczyzn w wieku 17 i 35 lat, a trzeciego, 74-letniego starca, zamordowali uderzeniem kolby w głowę, a potem 7 uderzeniami bagnetu w piersi. We wsi rabowali, co popadło i rozkazali do dwóch dni wieś opuścić. Zaaresztowali jednego chłopa i poprowadzili przez Bukowsko, mówiąc, że złapali banderowca. Wtedy na ujętego niewinnego Ukraińca rzuciła się polska banda z Bukowska i kamieniami zabiła niewinną ofiarę. Potem polska ludność w trybie alarmowym zaczęła wynosić się z Bukowska, bojąc się odpłaty. […] 

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 78. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2004 roku.

CERKWISKO

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA