Złockie

ЗЛОЦЬКЕ (pol. Złockie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 750 mieszkańców:  720 Ukraińców, 25 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz 1983, 55].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 66 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi zostało 88 Polaków i 25 Ukraińców lub członków rodzin mieszanych [Akcja „Wisła” 2013, 1014].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2016 roku.

CERKIEW

Świątynia pod wezwaniem św. Męczennika Dymitra, z 1873 roku [Schematyzm AAŁ 1936, 90].

DZWONNICA

KAPLICZKI

KRZYŻE

CMENTARZ stary

CMENTARZ nowy

BIBLIOGRAFIA