Nienowice*

НІНОВИЧІ (pol. Nienowice) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1940 mieszkańców: 1750 Ukraińców, 120 Polaków (w tym 110 kolonistów), 30 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów, 30 przedstawicieli innych narodów [Kubijowycz, 29]. A

DOKUMENTY

13 sierpnia 1945, m.p. – Fragment protokołu referenta politycznego Okręgu II Kraju Zakerzońskiego Dymitra Dzioby „Chłopa” o mordzie Wojska Polskiego we wsi Nienowice

[…] Dnia 28 lipca 1945 r. w sile jednego pułku przeprowadziło akcję na wieś Nienowice. […] Polacy trzema grupami atakowali wieś, a po opanowaniu go zaczęli palić. Cerkiew, mogącą się spalić, Polacy ratowali. Tymczasem zamordowali Polacy 8 osób cywilnych. […]

Źródło: Informacija pro antyukrajinśki akcii w sełach Niniwyczi, Barycz ta skład na Jarosławszczyni, w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 874–875. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment wspomnień Teofiliji Jurasz o mordzie na Ukraińcach w Nienowicach dokonanym przez MO

            […] Jesienią 1944 r. w czasie obławy w sąsiedniej [z Grabowcem] wsi Nienowice zastrzeleni zostali dwaj chłopcy – Mychajło Knec i Iwan Jaremko. […]

Źródło: Spohad Teoiliji Jurasz (diwocze prizwyszcze Wełyczko) narodżenoji 1925 roku w Hrabowci Jarosławśkoho powitu, w: 1947 Propamiatna Knyha, pod red. B. Huka, Warszawa 1997, s. 164.

HISTORIA

Wojsko Polskie w czerwcu i lipcu 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Nienowic 394 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1034].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKWISKO

We cannot display this gallery

KAPLICZKI

We cannot display this gallery

KRZYŻE

We cannot display this gallery

CMENTARZ

We cannot display this gallery

ZABUDOWA

We cannot display this gallery

BIBLIOGRAFIA