Milik

МИЛИК (pol. Milik) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 940 mieszkańców: 870 Ukraińców, 45 Polaków, 15 Żydów [Kubijowycz, 54].

HISTORIA
Wojsko Polskie 13 lipca 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Milika 63 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 13 Ukraińców lub członków rodzin mieszanych, a także 208 mieszkańców narodowości polskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1013], co świadczy o tym, że byli to osiedleńcy przybyli z Polski do gospodarstw po Ukraińcach wygnanych w latach 1945-1946 do Ukraińskiej SRR.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW

DZWONNICA

PLEBANIA

CMENTARZ przy cerkwi

CMENTARZ

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA