Szczawnik

ЩАВНИК (pol. Szczawnik) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. Wg Wołodymyra Kubijowicza w 1939 r. zamieszkiwało ją 670 osób, w tym 665 Ukraińców (Rusinów) i 5 Żydów.

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 10].

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE
Zdjęcia geodety Pawła Bojara wykonane zostały w Szczawniku w latach 1937-1938 podczas komasacji gruntów wiejskich. Opis: 01 -uszkodzone podczas bombardowania w sierpniu 1944 r. zdjęcie młodzieży szczawnickiej w ukraińskich wyszywanych koszulach; 02 – dziewczęta ze Szczawnika, pierwsza od lewej stoi Maria Barnowska, córka właścicieli ok. 60-hektarowego gospodarstwa, na którym działała m.in. prywatna elektrownia; 03 – widok na Szczawnik z cerkwią w środku wsi; 04 – rodzina Konstantego Barnowskiego, w głębi ich dom. Barnowski w 1945 r. został deportowany do Ukraińskiej SRR, gdzie zginął bez wieści, najprawdopodobniej za sprawą NKWD, natomiast rodzinę władze polskie deportowały w 1947 r. w okolice Bolesławca. Do publikacji zdjęcia przekazał Aleksander Maslej z Gorlic.

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2016 roku.

CERKIEW

Świątynia pw. św. Męczennika Dymitra, zbudowana w 1841 roku [Szematyzm AAŁ 1936, 90].

KAPLICZKI

KRZYŻE

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA