Zalesie

ЗАЛІССЯ (pol. Zalesie) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie rzeszowskim. W 1939 r. liczyła 920 moieszkańców: 310 Ukraińców (w tym 300 polskojęzycznych), 600 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 112].

HISTORIA

1948 styczeń 8, Rzeszów – Pismo rzeszowskiego starosty powiatowego Tadeusza Pietkiewicza dla Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie przekazywania majątku cerkiewnego na terenie powiatu
W wykonaniu zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego Wydział Społeczno-Polityczny w Rzeszowie w dnia 16 grudnia 1947 r. L.SPN.II/3/247 w sprawie nagłówkiem objętej zawiadamiam:
1. Na terenie powiatu rzeszowskiego pozostała cerkiew greckokatolicka wraz z plebanią, zabudowaniami gospodarczymi i domem „Proświty” w Zalesiu gmina Słocina, cerkiew greckokatolicka w Bonarówce, gdzie wszelkie inne budynki zostały w okresie 1944 i 1945 r. rozebrane, cerkiew greckokatolicka, plebania i zabudowania gospodarcze w Bliziance gmina Niebylec, kaplica greckokatolicka bez żadnych dalszych zabudowań w Gwoździance tejże gminy oraz cerkiew greckokatolicka wraz z zabudowaniami i plebanią w Hadlach Szklarskich.
Protokolarne przekazanie tychże cerkwi i budynków utworzonym parafiom rzymskokatolickim jeszcze nie nastąpiło, a nastąpi w bieżącym miesiącu. Po przekazaniu przedłożę odnośne protokoły /odpisy/ wraz ze szczegółowym sprawozdaniem.
Oryginał, maszynopis. APRz, UWRz 1944-1950, sygn. 497, k. 49.
KOMENTARZE
DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z
CERKIEW
Nie możemy wyświetlić tej galerii.
CMENTARZ
Nie możemy wyświetlić tej galerii.
BIBLIOGRAFIA