Żernica Wyżna

ЖЕРНИЦЯ ВИЖНЯ (pol. Żernica Wyżna) – przed 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1170 mieszkańców, w tym 1060 Ukraińców, 95 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 15 Żydów [Kubijowycz, 45].

HISTORIA
W okresie przesiedleńczym 18 kwietnia – 10 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Żernicy Wyżnej 199 Ukraińców, a następnie w okresie 10-15 maja 1945 r. 100 następnych [Misiło II, 1041].
[cd. w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentację wykonano w listopadzie 2004 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Bazylego, zbudowana w 1800 r.


W dniu 29 września 2013 r. cerkiew żernicka została powtórnie poświęcona po gruntownym remoncie sfinansowanym przez przedsiębiorcę z Krosna Janusza Słabika. W tym dniu odbyło się także nabożeństwo w rycie greckokatolickim, pierwsze od deportacji ukraińskich mieszkańców wioski przeprowadzonych w latach 1945-1947.

CMENTARZ przycerkiewny