Czarne

ЧОРНE (pol. Czarne) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 400 osób, w tym 395 Ukraińców i 5 Polaków [Kubijowycz, 24].

HISTORIA
Czarne przestało istnieć po tym, jak 9 czerwca 1947 r. oddział Wojska Polskiego deportował 59 ostatnich mieszkańców wsi na Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej Polskiej [Akcja „Wisła”, s. 1030].
[cd. w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2012 r.

KAPLICZKA


KRZYŻE i KAPLICZKI przydrożne

UPAMIĘTNIENIE

CMENTARZ


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi CZARNE na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ЧОРНЕ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.