Koroszczyn

КОРОЩИН (pol. Koroszczyn) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1883 r. liczyła 850 mieszkańców [SGKP, t. 4, 421]. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 422 Ukraińców, 375 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 117].

HISTORIA
„Jest tu cerkiew prawosławna (dawniej unicka) erygowana przez księcia Piotra Szujskiego w roku 1572, a w 1778 restaurowana” [SGKP, t. 4, 421].

W dniach 26 czerwca, 30 czerwca i 1 lipca 1947 r. w ramach akcji „Wisła” Wojsko Polskie deportowało z Koroszczyna na teren województwa olsztyńskiego łącznie 212 Ukraińców [Tłomacki, 274].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wszystkie zdjęcia wykonano w kwietniu 2011 r.

CERKWISKO
Niedokończoną cerkiew prawosławną pw. Narodzin Bogurodzicy, wznoszona na miejscu greckokatolickiej z 1609 r., mieli spalić carscy kozacy podczas I wojny światowej. Informacji powyższej, zaczerpniętej z tablicy informacyjnej obok cerkwiska, nie wiadomo czy można wierzyć ze względu na niską skłonność kozaków rosyjskich do niszczenia cerkwi prawosławnych (dlatego można przypuszczać, że mogła być rozebrana w ranach antyprawosławnej i antyukraińskiej reakcji miejscowych księży rzymskokatolickich tuż po I wojnie). Zresztą informacja ta zawiera błąd w tej postaci, iż kozacy w 1915 r. mieli spalić drewnianą cerkiew unicką, tymczasem jak wiadomo, że tuz przed wybuchem wojny rozpoczęły się prace budowlane nad nową cerkwią [Słobodian, 236]. Dwie ostatnie fotografie przedstawiają widok wzgórze cerkiewnego, którego stok zajęty został przez polski pomnik niepodległościowy z napisem „Boże coś Polskę”.

Dawny CMENTARZ przycerkiewny

Nowy CMENTARZ
Dojazd do znajdującego się ok. 200 metrów poza wsią cmentarza: skręcić z głównej drogi asfaltowej przez wieś tak, aby mijać wzgórze cerkiewne po lewej stronie, a następnie wśród zabudowań raz jeszcze skręcić w prawo.