Ropki

РIПКИ (pol. Ropki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. Wg Wołodymyra Kubijowycza w 1939 r. liczyła 430 mieszkańców, w tym 420 Rusinów (Ukraińców), 5 osób obrządku łacińskiego posługujących się na co dzień językiem ukraińskim i 5 Żydów [Kubijowycz, 25].

HISTORIA

We wsi mieszkali także Cyganie, wywiezieni lub wymordowani przez hitlerowców w 1942 roku. Wcześniej, w 1941 roku, wywiezieni zostali Żydzi. Deportacja do Ukraińskiej SRR w 1946 roku objęła 54 rodziny [Pisuliński 2009, 487]; w czasie akcji „Wisła” deportowanych zostało 75 mieszkańców, pozostało 14 ujętych w dokumentach jako Ukraińcy lub osoby etnicznie mieszane [Akcja „Wisła” 2013, 1031].

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w październiku 2011 r.

CERKWISKO

Świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowana w 1759 roku, remontowana w 1801 i 1891 roku [Szematyzm 1936, 16]. Rozebrana w 1979 roku przeniesiona do skansenu w Sanoku.

KRZYŻE
Fotografie 60-63 ukazują cokół bez krzyża żeliwnego, który stoi u  zbiegu potoków na wzgórzu wyżej stała cerkiew, do dziś jest cmentarz, dawniej stała także karczma; wcześniej,  krzyż ten, zwalony, znajdował się obok owczarni i został na życzenie przeniesiony na obecne miejsce około 2000 roku; fotografie 64-73 przedstawiają krzyże, które nie stoją na swym dawnym miejscu: wg informacji mieszkanki wsi Anny Betlej ich rzeczywistym miejscem było pole, znajdujące się po prawej stronie potoku, za obecnym pensjonatem „Kudak”.

Fotografie 91-97 to krzyż po prawej stronie drogi wjazdowej do Ropek.


Dom

Postawiony w 1943 roku przez Józefa Mamrosza.


CMENTARZ

Widoki współczesne