Ropki

РIПКИ (pol. Ropki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. Wg Wołodymyra Kubijowicza w 1939 r. liczyła 430 mieszkańców, w tym 420 Rusinów (Ukraińców), 5 osób obrządku łacińskiego posługujących się na co dzień językiem ukraińskim i 5 Żydów [Kubijowicz, 25].

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna wykonana w październiku 2011 r.

CERKWISKO


KRZYŻE
Fotografie 60-63 ukazują cokół nieistniejącego krzyża żeliwnego. Cokół stoi u zbiegu potoków, na wzgórzu na którym tuż za krzyżem stała plebania greckokatolicka, a wyżej cerkiew i cmentarz; fotografie 64-73 przedstawiają krzyże, które nie stoją na swym dawnym miejscu: wg informacji mieszkanki wsi Anny Betlej ich rzeczywistym miejscem było pole, znajdujące się po prawej stronie potoku, za obecnym pensjonatem „Kudak”; fotografie 91-97 to krzyż po prawej stronie drogi wjazdowej do Ropek.

Dom

CMENTARZ

Widoki współczesne