Chodywańce*

ХОДИВАНЦІ (pol. Chodywańce) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. liczyła 656 mieszkańców, w tym 394 Ukraińców, 257 Polaków, 5 Niemców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 899].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania „Wistky z terenu” z Okręgu II Kraju Zakerzońskiego za 1 maja – 5 czerwca 1945 r.

[…] 1 maja [1945 r.] polska banda zabiła w Chodywańcach 9 osób i 1 raniła. […]

Źródło: Informacija pro antyukrajinśki akciji na Hrubesziwszczyni w trawni-kwitni 1945 r., w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 870. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

HISTORIA
Wojsko Polskie w lipcu 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Chodywaniec 27 obywateli RP narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 293 osoby narodowości polskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1025].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z [dane w uzupełnieniu]

CERKWISKO
Miejsce po cerkwi z 1911 r. zbudowanej przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną, zniszczonej po II wojnie światowej przez władze administracyjne Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale kościoła rzymskokatolickiego  [Słobodian, 428].

no images were found

DZWONNICA

no images were found

CMENTARZ

no images were found

BIBLIOGRAFIA