Dokumenty

Przedstawione poniżej dokumenty to wybór z dokumentów Ukraińskiego Centralnego Komitetu, które znajdują się w archiwach Kanady. Stanowią materiał sygnałowy 2. tomu „Archiwum Zakerzonia” (red. Myrosław Iwanyk), który ukaże się w 2012 r.

Oddziały powiatowe UCK – Ukraińskie Komitety Pomocy (Українські допомогові комітети) jako ukraińskie instytucje cywilne działające oficjalnie podczas okupacji zdołały zebrać częściowe dane na temat ukraińskich ofiar konfliktu w latach 1942-1944 na Chełmszczyźnie. Był one publikowane w 1944 r. na łamach wydań krakowskiego Ukraińskiego Centralnego Komitetu. Sporządzone zostały dwie listy ofiar. Pierwsza, wcześniejsza, podaje 500 ofiar, druga – 1280 Ukraińców poległych w następstwie działań Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na Chełmszczyźnie.

Opis listy 500 ofiar: język ukraiński, ss. 15, 2,41 MB, plik PDF:
Lista 500 ukraińskich ofiar konfliktu na Chełmszczyźnie 1942-1944
Opis listy 1280 ofiar: język niemiecki, ss. 23, 3,08 MB, plik PDF:
Lista 1280 ukraińskich ofiar konfliktu na Chełmszczyźnie 1942-1944

14 marca 1944 r. – Doniesienie księdza M. Kamińskiego o wymordowaniu przez AK ukraińskich mieszkańców wsi Modryń i in. w marcu 1944 r. Opis: język ukraiński, 1 str.:
Doniesienie

21 marca 1944 – Informacja przewodniczącego UDK z Hrubieszowa A. Chruszcza dla władz niemieckich o sytuacji ludności ukraińskiej na Chełmszczyźnie. Opis: język ukraiński, 5 str, 102 KB:
Informacja

22 marca 1944 r. – List przewodniczącego UKC w Krakowie prof. W. Kubijowicza z 22 marca 1944 r. do władz niemieckich w sprawie sytuacji ludności ukraińskiej na Chełmszczyźnie. Opis: język ukraiński, 3 str., 84,9 KB:
List W. Kubijowicza

24 marca 1944 r. – Zawiadomienie UDK w Hrubieszowie dla UKC w Krakowie o mordach oddziałów polskich dokonywanych na ludności ukraińskiej w hrubieszowskiem. Opis: język ukraiński, 1 str.:
Zawiadomienie

3 maja 1944 r. – Protokół zeznań świadka dotyczący zbrodni masowej dokonanej przez AK na Ukraińcach we wsi Łasków 18 marca 1944 r. Opis: język ukraiński, 1 str.:Protokół