Załuż

ЗАЛУЖЕ (pol. Załuż) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 1100 mieszkańców: 900 Ukraińców, 180 Polaków, 20 Żydów [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 237 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta „T” z okręgu przemyskiego OUN o mordzie żołnierzy WP na Ukraińcach w Załużu

            […]  [23 grudnia 1945 r.] WP w Załużu mocno ograbiło mieszkańców, wyrzucali ich z domów, zastrzelili 3 mężczyzn Ukraińców, zarzucając im, że są banderowcami. […]

Źródło: Wisti z terenu [za grudzień 1945 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 446. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.