Kobyle

КОБИЛЄ (pol. Kobyle) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. zamieszkiwało ją 210 Ukraińców, 397 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 239].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 27 obywateli RP narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 409 Polaków i 25 osób z rodzin mieszanych [Akcja „Wisła” 2013, 1019].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego kierownika PUBP w Chełmie dotyczący mordu na Ukraińcu Pyłypie Nazaruku dokonanym przez oddział AK pod dowództwem Wiktora Murzyły „Sokoła”

W dniu 19.3.1945 r. o godzinie 22. we wsi Kobyle gmina Rejowiec został zabity pracownik PUBP na rejon Rejowiec Nazaruk Filip przez członków grupy terrorystycznej „Sokoła”. […]

 4. Nazwisko i imię, imię ojca zamordowanego: Nazaruk Filip, syn Szymona. Przynaleźność partyjna, narodowość zamordowanego: PPR, Ukrainiec. Miejsce pracy, stanowisko zamordowanego: pracownik PUBP na gminę Rejowiec. Data i miejsce urodzenia: 18.9.1909 r., Wereszce Duże gmina Rejowiec. Data i godzina dokonanego morderstwa: 19.3.1945 r., Kobyle gmina Rejowiec.

Oryginał, maszynopis.

AIPN Lu 045/3, Sprawozdanie za okres od 17.3. 1945 r. do 27.3.1945 r., 27 III 1945 r., k. 65.