Sławatycze

СЛАВАТИЧІ (pol. Sławatycze)- do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie włodawskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 27 Ukraińców, 1401 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 109].

HISTORIA
W 1499 r. Ursuł Wołoszyn zbudował w Sławatyczach pierwszą cerkiew prawosławną, należącą do ruskiej (ukraińskiej) metropolii kijowskiej. W 1515 r. zbudowana była następna, a w 1721 r. trzecia świątynia, także drewniana.
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 99 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, ].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wykonane w maju 2011 r.

CERKIEW
Najnowsza cerkiew sławatycka nie należy do tradycji chrześcijaństwa kijowskiego. Reprezentuje w dziedzinie architektury rosyjską obecność imperialną na terenach kulturowo ruskich (ukraińskich). Jednak jest związana z historią Rusinów (Ukraińców) ze Sławatycz, którzy się w niej modlili. Zbudowana w latach 1910-1912. Budowa sfinansowana przez rosyjskie małżeństwo szlacheckie Jelisawietę i Kławdija Paschałowych z okręgu tulskiego [Słobodian].

CMENTARZ