Olszany

ВІЛЬШАНИ (pol. Olszany) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 850 mieszkańców: 810 Ukraińców, 10 Polaków, 25 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz, 57].

HISTORIA
Wojsko Polskie w maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Olszan 1 obywatela RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1047].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2012 r.

CERKIEW

DZWONNICA

Dzwonnica po remoncie

CMENTARZ

Upamiętnienie zamordowanych Ukraińców

BIBLIOGRAFIA