Lipna

ЛИПНА (pol. Lipna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 190 mieszkańców, wszyscy narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 24].

HISTORIA
WIEK XX
Losy mieszkańców wsi w okresie deportacji na Ukrainę Radziecka nie są szerzej znane. Statystyka Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Ukraińców deportowanych z Lipnej w 1947 r. nie jest znana. Wojsko Polskie nie sporządziło dla tej wsi osobnego wykazu, ujmując jej mieszkańców wraz z mieszkańcami sąsiedniej wsi Czarne. Wiadomo, że deportacja miała miejsce w dniach bezpośrednio poprzedzającej sporządzenie wykazu dla Czarnej, datowanego na 28 czerwca 1947 r; we wsi nie pozostał ani jeden mieszkaniec [Akcja „Wisła” 2012, 1030, 1057].
[cd. w opracowaniu]

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

CERKWISKO
Miejsce po drewnianej cerkwi greckokatolickiej z 1885 r.


KAPLICZKA przydrożna

KRZYŻE przydrożne

CMENTARZ

ŚLADY po wsi
Warto zwrócić uwagę na krzyże na fotografiach 141-146. Wg informacji przesłanej dla AR przez Krzysztofa Gardułę (wpadł na ten ślad dzięki fotografiom Apokryfu) kubiczny krzyż jest typowy dla dzieł architekta Dušana Jurkoviča. Pochodzi ze zniszczonego austriackiego cmentarza wojennego w Lipnej, w roku 1998 oczyszczonego i odbudowanego przez koło łowieckie jakkolwiek po odbudowie ma niewiele wspólnego z projektem Jurkoviča (projekty w różnych wersjach zachowały się zarówno w archiwum w Krakowie jak i w archiwum w Bratysławie). Krzyży w zależności od wersji planu było 3 lub 5 – dwa na słupach bramnych o wymiarach 45×42×42 cm oraz jako zwieńczenie ściany pomnikowej – dwa o wymiarach 75x70x70 cm oraz jeden o największych wymiarach 95x78x78 cm. Zachowany krzyż odpowiada średniej wielkości krzyżowi z projektu i nie można wykluczyć, że był jedynym krzyżem wieńczącym ścianę pomnikową (na to wskazują fotografie ruin muru cmentarza sprzed jego niezbyt fortunnej odbudowy).

Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi LIPNA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” wspieranego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ЛИПНА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини” за сприяння Обєднанням лемків Канади.