Cyców

CYCÓW (ukr. Циців) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie łęczyckim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 465 Ukraińców, 524 Polaków; na Kolonii Cyców: 261 Polaków, 11 Ukraińców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 281].

CERKIEW
Przy ulicy Kościelnej, w centrum wsi, pod wezwaniem św. Archanioła Michała, wzniesiona w latach 1863-1867 obok cerkwi drewnianej z XVII w., rozebranej pod koniec XIX w. (ślady niewidoczne). W 1918 r. bezprawnie zajęta przez kościół rzymskokatolicki (prawosławni zmuszeni byli modlić się w cmentarnej kaplicy w Wólce Cycowskiej). Od 1921 r. kościół nowopowstałej parafii rzymskokatolickiej. Niedługo potem zniesiona została wielka kopuła znad nawy głównej i zastąpiona sygnaturką. Nieczynna i nieremontowana od 1997 r., kiedy parafia zbudowała nowy kościół. W obrębie ogrodzenia dzwonnica i krzyż metalowy, prawdopodobnie na miejscu spoczynku parocha.
Źródło: dane własne z odwiedzin wsi, a także В. Слободян, Церкви Холмської єпархії, Львів 2005, s. 445-446.


Fotografie Adama Jaremki, 2007 r.

CMENTARZ
W centrum osady. Po deportacji Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1944-1945 cmentarz częściowo zniszczony: połamano krzyże żeliwne oraz wiele nagrobków. Oczyszczony w 2007 r. Staraniem ks. Jerzego Harasiuka z parafii prawosławnej w Uhrusku postawiono na cmentarzu krzyż, który zarazem oznacza miejsce płyty fundamentowej byłej cerkwi. Treść napisu na krzyżu: Pokojem obdarz, Panie, dusze spoczywających sług Twoich. Ku upamiętnieniu spoczywających na cmentarzu prawosławnym w Cycowie od miejscowej społeczności i najbliższych okolic. Za opieki duszpasterskiej ks. Jerzego Hasiuka. Cyców, 7 września 2008 roku.

Fotografie Adam Jaremki, 2007 r.