Dorohusk

ДОРОГУСЬК (pol. Dorohusk) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 845 Ukraińców, 296 Polaków; na Kolonii dorohuskiej: 496 Polaków i 100 Ukraińców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 273].

HISTORIA
Do 1366 r. gród wraz z osadą należał do różnych państw staroukraińskich. Pierwsza wzmianka historyczna o Dorohusku pochodzi z kroniki staroukraińskiej, gdzie pod 1246 r. odnotowano, iż książę Daniel Romanowicz, władca Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, przyjmował w swym miejscowym grodzie posłów obcych państw.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 1 sierpnia 2015 r.

CERKIEW
W Dorohusku stała cerkiew ruska w czasie, gdy w jego skład wchodziła wieś Berdyszcze. Znana jest wzmianka o niej z 1531 r. [Słobodian, 91].

CMENTARZKOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA